Почетен сертификат

CE、ISO9001 Сертификация на системата за качество

Предприятия с високи и нови технологии

Високотехнологично предприятие

Удостоверение за регистрация за научноизследователска дейност и производство на въоръжение и техника

Удостоверение за регистрация за научноизследователска дейност и производство на въоръжение и техника

Повече от 100 национални патента за продукти

относно
относно
относно
относно
относно
относно
относно
относно
относно
относно
относно
относно
относно
относно
относно
относно